Bảng giá Xu Kpah Sever Kinh Môn

12431 lượt xem - 08/03/2017

Danh mục: Bảng Gía Xu KPAH 5 Sever

Đại Lý Xuân Điểm bán xu kpah– thẻ Game – nguyên liệu – tiến gai – thuộc tính – linh thú – đồ chế – giá rẻ uy tín.

– Tên Nhân Vật Đại Lý Trong Game : Ctyxdiem9x ( không có ký tự đặc biệt ) .Đặc điểm nhận dạng Đấu Sĩ lv 56 cưỡi Tiên Hạc Lãnh Thổ Hắc Hổ

– Tên Nhân Vật Bán Nguyên Liệu = Xu Trong Game : Ctyxdiem9x và Xdiemuyinluôn có mặt trên gian hàng tại nhất ngưu 1 2 3

– Bảng Gía Xu Kpah Tốt nhất

– Thẻ Vina – Mobi -Viettel
•20k = 60 tr………Atm & Tcsr •20k = 70 tr

•50k = 160 tr……..Atm & Tcsr •50k = 180 tr

•100k = 320 tr……Atm & Tcsr •100k = 360 tr

•200k = 640 tr…….Atm & Tcsr •200k = 720 tr

=> Mua xu = thẻ các bạn soạn tin như sau :
Mua xu Kpah
– nhân vật
– bán hàng ở đâu ( Npc Thành Trấn Danh )
– lãnh thổ { Thanh long , Hắc Hổ }
– Sever
– Mã thẻ – seri
– gửi : 01686.721.346

Ví dụ :Mua xu kpah –
Daika8x
– nhất ngưu gian 3
– Hắc Hổ
– Kinh Môn
– Mã thẻ – seri
gửi : 01686.721.346

Cùng danh mục