Shop Phi Phong Lớn Nhất Kpah

34207 lượt xem - 09/03/2017

Danh mục: Bán Phi Phong+ Trang bị người và Thú

Rút và Nạp tiền tcsr không cần tài khoản ngân hàng
Hướng Dẫn Giao Dịch trung Gian
Bán điện thoại cày game


Đại lý Xuân Điểm cung cấp phi phong tất cả sever khí phách anh hùng giá rẻ uy tín nha .Thân!


Phi Phong Tràng An + Tiên La


– Phi phong 70 ma pháp phòng thủ 65% bạo kích 2.0 + 15 giá 700.000 MOMO + Viettel pay hoặc 900.000 thẻ viettel xuandiem


– Phi phong 60 + 15 ma pháp phòng thủ 53% bạo kích 1.6% giá 350.000 MOMO + Viettel pay hoặc 500.000 thẻ viettel xuandiem


– Phi phong 50 + 15 ma pháp phòng thủ 44% bạo kích 0.8% giá 350.000 MOMO + Viettel pay hoặc 500.000 thẻ viettel xuandiem


– Phi phong 70 + 15 vật lý phòng thủ 65% bạo kích 2.0 + 15 giá 700.000 MOMO + Viettel pay hoặc 900.000 thẻ viettel
xuandiem


– Phi Phong 75 + 15 vật lý phòng thủ 68% bạo kích 1.6% giá 600.000 MOMO + Viettel pay hoặc 800.000 thẻ viettel xuandiem


– Phi phong 70 + 15 vật lý phòng thủ 61% bạo kích 1.8% giá 400.000 MOMO + Viettel pay hoặc 550.000 thẻ viettel xuandiem


– Phi Phong 75 + 15 vật lý phòng thủ 70% bạo kích 1.1% giá 600.000 MOMO + Viettel pay hoặc 800.000 thẻ viettel xuandiem


– Phi phong 70 + 15 vật lý phòng thủ 62% bạo kích 1.7% giá 500.000 MOMO + Viettel pay hoặc 650.000 thẻ viettel phi phong
Phi Phong Kinh Môn (còn hàng)

Phi phong 60 ma pháp +15 phòng thủ 55% bạo kích 1.4% giá 450k atm hoặc 600k thẻ viettel (tk1)

Phi phong 65 ma pháp +15 phòng thủ 59% bạo kích 0.3% giá 450k atm hoặc 600k thẻ viettel (tk)

Phi phong 65 ma pháp +15 phòng thủ 60% bạo kích 0.7% giá 500k atm hoặc 650k thẻ viettel (tk1)

Phi phong 70 ma pháp +15 phòng thủ 63% bạo kích 0.4% giá 500k atm hoặc 650k thẻ viettel (tk)

Phi phong 70 ma pháp +15 phòng thủ 63% bạo kích 0.7% giá 550k atm hoặc 700k thẻ viettel(tk)
Phi Phong Hoàng vương + mỹ sơn

-> Tất cả những phi phong đăng trên wes đều còn hàng và khi nào xóa là hết các bạn nhé.
Đổi mật khẩu nick Teamobi

Tài khoản ngân hàng ad Xuân Điểm
tải phiên bản

Cùng danh mục