Nguyên Liệu Cao Cấp 6

Chọn máy chủ:
Tổng: 0 vnđ

Bảng giá từ ngày 12/12/2020 (Bảng giá sẽ thay đổi tại đây ae nhé)

â Hoa Lư

100k = 13 viên nguyên liệu cao cấp 6

100k = 19 viên đá tinh khiết 6

100k = 67 viên đá tiến giai

100k = 44 viên đá thuộc tính 0.5%

Kinh Môn , Tràng Tiên , Hoàng Mỹ 

100k = 16 Viên Nguyên liệu cao cấp

100k = 22 viên đá tinh khiết 6

100k =80  viên đá tiến giai

100k = 55 viên đá thuộc tính 0.5%

 

 

 

 

 

Mua nhiều ae cứ x lên nhé.