Mã số: #597

Tựa game: Khí Phách Anh Hùng
3565

Server: Tràng Tiên

PHÁI: Pháp Sư

CẤP ĐỘ: 78

TÊN NV: Girlmario@tl

TRẠNG THÁI: Có sim


NỔI BẬT: Nick víp phượng hoàng
3.699.998 ATM
CARD
Nạp thẻ cào

Server: Tràng Tiên

PHÁI: Pháp Sư

CẤP ĐỘ: 78

TÊN NV: Girlmario@tl

TRẠNG THÁI: Có sim


NỔI BẬT: Nick víp phượng hoàng

👉 Thông tin nhân vật girlmario@tl

❤️Tấn công 38.164

Phòng thủ 14.802

Hành trang x3

❤️ Pét yêu tinh vĩnh viễn

🔥 Phượng hoàng băng max lever


♥️ Trang bị nhân vật

🥰 full +15 kích ngũ hành

🥰 9 món lever 75 và 1 món lv 76 nhất phẩm

🔥 10 món khoá max 21%

❤️Thông tin dòng ẩn

🤗 Tiềm năng ẩn dòng 1

8 món tăng công 8%

2 món tăng công 9%

🤗 Tiềm năng ẩn dòng 2

7 món phản sát thương 8%

3 món xuyên giáp 4.5.5%%

❤️ Thuộc tính lan

🤗8 món băng lan : 0.8%

🤗2 món bang lan 1.0%

❤️ Trang bị linh thú

1 key 7x +15 nhất phẩm kích ngũ hành


🤗🤗🤗 Bạn xem thêm hình nhé.