Mã số: #599

Tựa game: Khí Phách Anh Hùng
2127

Server: Tràng Tiên

PHÁI: Pháp Sư

CẤP ĐỘ: 0

TÊN NV: Bachukpah

TRẠNG THÁI: Có sim


NỔI BẬT: Nick ngon rẻ
1.100.000 ATM
CARD
Nạp thẻ cào

Server: Tràng Tiên

PHÁI: Pháp Sư

CẤP ĐỘ: 0

TÊN NV: Bachukpah

TRẠNG THÁI: Có sim


NỔI BẬT: Nick ngon rẻ

♥️ Nhân vật bachukpah♥️

Tấn công 33.000🔥

Phòng thủ 15.367

Hành trang x3

Phi phong  60 ma pháp vĩnh viễn

🥰 Trang bị nhân vật🥰

🌜 Vũ khí 76 nhất phẩm + 15

🌜 2 món lever 75 + 7 món lever 70 + 15 nhất phẩm

🌜 Kích ngũ hành 10 món

♥️ Thông tin dòng ẩn♥️

🌜 Tiềm năng ẩn dòng 1

- 10 món tấn công  6.6.7.8.8.8.8.8.8.9%

🌜 Tiềm năng ẩn dòng 2

- 3  món xuyên giáp 4.4,5 %

- 2  món giảm ma 9.7%

- 2 món phản sát thương 7.7%

❤️ Trang bị linh thú♥️

4 món 7x + 15 nhất phẩm

1 món 65 + 15 nhất phẩm (nguyên key kích ngũ hành)

🤗🤗🤗 Bạn xem thêm hình nhé.