Mã số: #624

Tựa game: Khí Phách Anh Hùng
4689

Server: Kinh Môn

PHÁI: Pháp Sư

CẤP ĐỘ: 77

TÊN NV: Tieuthu88

TRẠNG THÁI: Có sim


NỔI BẬT: Siêu phẩm còn sót lại.
8.000.000 ATM
CARD
Nạp thẻ cào

Server: Kinh Môn

PHÁI: Pháp Sư

CẤP ĐỘ: 77

TÊN NV: Tieuthu88

TRẠNG THÁI: Có sim


NỔI BẬT: Siêu phẩm còn sót lại.

♥️ Nhân vật tieuthu88♥️ 2️⃣ sét đồ

Tấn công 38.977🔥

Phòng thủ 14.728

Hành trang x3 và rất nhiều nguyên liệu

Linh thú Phượng Hoàng

Lồng đèn hoa sen vĩnh viễn.

🥰 Trang bị nhân vật Sét  1️⃣🥰

🌜 Vũ khí 76 nhất phẩm + 15

🌜 9 món lever 75  + 15 nhất phẩm

🌜 Kích ngũ hành 9 món

♥️ Thông tin dòng ẩn Sét 1️⃣♥️

🌜 Tiềm năng ẩn dòng 1

- 10 món tấn công  9.9.8.8.8.8.8.8.8.8%

🌜 Tiềm năng ẩn dòng 2

- 10 món phản sát thương 9.9.9.7.8.8.8.8.8.8%

♥️Thuộc tính lan  sét 1️⃣ ♥️

- 5 món băng lan 0.8 %
- 5 món băng lan 1.0

🥰 Trang bị nhân vật Sét  2️⃣🥰

🌜 Vũ khí 76 nhất phẩm + 15

🌜 9 món lever 75  + 15 nhất phẩm

🌜 Kích ngũ hành 10 món

♥️ Thông tin dòng 1♥️

- 6 món giảm vật 7 %
- 4 món giảm vật .8.8.9.9%

♥️ Thông tin dòng 2 ♥️

- 3 món giảm ma 9%
- 7 món giảm ma 8%

❤️ Trang bị linh thú♥️

5 món 75 + 15 nhất phẩm

♥️ Thuộc tính lan sét 2️⃣♥️

- 9 món băng lan 0.6%

🤗🤗🤗 Bạn xem thêm hình nhé.