Mã số: #638

Tựa game: Khí Phách Anh Hùng
3178

Server: Tràng Tiên

PHÁI: Pháp Sư

CẤP ĐỘ: 80

TÊN NV: Luongnhi07

TRẠNG THÁI: có sim


NỔI BẬT: Phượng Hoàng Băng
3.700.000 ATM
4.900.000 CARD
Nạp thẻ cào

Server: Tràng Tiên

PHÁI: Pháp Sư

CẤP ĐỘ: 80

TÊN NV: Luongnhi07

TRẠNG THÁI: có sim


NỔI BẬT: Phượng Hoàng Băng

▶️Youtube : Kênh Khí Phách Anh Hùng (KPAH)


 

♥️ Nhân vật Luongnhi07♥️

Tấn công 37.895🔥

Phòng thủ 17.508

Phi phong 65 phòng thủ 60% bk 0.2%


Hành trang x3 và rất nhiều nguyên liệu

Linh thú Phượng Hoàng Băng

🥰 Trang bị nhân vật Sét 🥰

🌜 Vũ khí 76 nhất phẩm + 15

🌜 9 món lever 80 + 15 nhất phẩm

🌜 Kích ngũ hành 10 món

♥️ Thông tin dòng ẩn Sét ♥️

🌜 Tiềm năng ẩn dòng 1

- 5 món tấn công 9%

- 5 món tấn công 8%

🌜 Tiềm năng ẩn dòng 2

- 4 món phản sát thương 9.7.7.7%

- 6 món phản sát thương 8 %

♥️Thuộc tính lan sét ♥️

- 9 món băng lan 0.6 %

♥️ Trang bị thú ♥️

- 1 món 80 nhất phẩm + 15

- 1 món 75 nhất phẩm + 15

- 3 món 70 nhất phẩm + 15 kích ngũ hành 5 món


🤗🤗🤗 Bạn xem thêm hình nhé.