Mã số: #639

Tựa game: Khí Phách Anh Hùng
1774

Server: Hoàng Mỹ

PHÁI: Pháp Sư

CẤP ĐỘ: 80

TÊN NV: zlonglanhz@ms

TRẠNG THÁI: có sim


NỔI BẬT: Phượng hoàng Băng
4.500.000 ATM
6.500.000 CARD
Nạp thẻ cào

Server: Hoàng Mỹ

PHÁI: Pháp Sư

CẤP ĐỘ: 80

TÊN NV: zlonglanhz@ms

TRẠNG THÁI: có sim


NỔI BẬT: Phượng hoàng Băng

▶️Youtube : Kênh Khí Phách Anh Hùng (KPAH)


 

♥️ Nhân vật zlonglanhz@ms ♥️

Tấn công 39.193🔥

Phòng thủ 15.794

Pét yêu tinh lever 1

Hành trang x3 và rất nhiều nguyên liệu

Linh thú Phượng Hoàng Băng

🥰 Trang bị nhân vật 🥰

🌜 Vũ khí 76 nhất phẩm + 15

🌜 9 món lever 80 + 15 nhất phẩm

🌜 Kích ngũ hành 10 món

🌜 Khóa max 21% 10 món

♥️ Thông tin dòng ẩn ♥️

🌜 Tiềm năng ẩn dòng 1

- 2 món tấn công 9%

- 8 món tấn công 8%

🌜 Tiềm năng ẩn dòng 2


- 3 món giảm ma 9,7,7 %

- 7 món giảm ma 8%


♥️Thuộc tính lan ♥️

- 10 món băng lan 0.6 %

♥️ Trang bị thú ♥️

- 1 sét 80 nhất phẩm + 15 khóa max chỉ số 21%

 


🤗🤗🤗 Anh em xem thêm hình cho rõ nét nhé.