Mã số: #676

Tựa game: Khí Phách Anh Hùng
1689

Server: Tràng Tiên

PHÁI: Kiếm Khách

CẤP ĐỘ: 75

TÊN NV: Tuank

TRẠNG THÁI: có sim


NỔI BẬT: Kiếm khách nam
800.000 ATM
1.100.000 CARD
Nạp thẻ cào

Server: Tràng Tiên

PHÁI: Kiếm Khách

CẤP ĐỘ: 75

TÊN NV: Tuank

TRẠNG THÁI: có sim


NỔI BẬT: Kiếm khách nam

▶️Youtube : Hướng dẫn ae dùng giả lập java trên android

▶️Youtube : Kênh Khí Phách Anh Hùng (KPAH)

Facebook : https://www.facebook.com/xuandiem.vn

♥️ Nhân vật tuank♥️

Tấn công 28.810🔥

Phòng thủ 13.025

Hành trang x2 + nhiều nguyên liệu

Full cổ vật

🥰 Trang bị nhân vật🥰

🌜 Vũ khí 71 nhất phẩm + 15

🌜 Trang bị 1 món lv 50,  8 món lever 70 nhất phẩm + 15

🌜 Kích ngũ hành 10 món

♥️ Thông tin dòng ẩn♥️

🌜 Tiềm năng ẩn dòng 1

- 9 món tấn công  9.9.8.8.8.8.8.8.8 %

- 1 món xuyên giáp 5%  

🌜 Tiềm năng ẩn dòng 2

- chưa có

❤️ Trang bị linh thú♥️

- 1 key 70 nhất phẩm + 15 kích ngũ hành.

♥️Thuộc tính lan ♥️

- 7 món băng lan 0.3 %

🤗🤗🤗 Bạn xem thêm hình nhé. Mình bổ sung hình ảnh để các bạn xem rõ nhất nhé.