Mã số: #677

Tựa game: Khí Phách Anh Hùng
3183

Server: Tràng Tiên

PHÁI: Kiếm Khách

CẤP ĐỘ: 76

TÊN NV: cungthuphi

TRẠNG THÁI: có sim


NỔI BẬT: Kiếm khách nam
800.000 ATM
110.000 CARD
Nạp thẻ cào

Server: Tràng Tiên

PHÁI: Kiếm Khách

CẤP ĐỘ: 76

TÊN NV: cungthuphi

TRẠNG THÁI: có sim


NỔI BẬT: Kiếm khách nam

▶️Youtube : Hướng dẫn ae dùng giả lập java trên android

▶️Youtube : Kênh Khí Phách Anh Hùng (KPAH)

Facebook : https://www.facebook.com/xuandiem.vn

♥️ Nhân vật cungthuphi♥️

Phi phong 45 vĩnh viễn đã khóa

Tấn công 29.620🔥

Phòng thủ 14.970

Hành trang x2 + nhiều nguyên liệu

Full cổ vật

🥰 Trang bị nhân vật🥰

🌜 Vũ khí 76 nhất phẩm + 15

🌜 Trang bị  9 món lever 75 + 15 nhất phẩm

🌜 Kích ngũ hành 10 món

♥️ Thông tin dòng ẩn♥️

🌜 Tiềm năng ẩn dòng 1

- 5 món tấn công 8 %

- 5 món tấn công 6.6.6.4.4 %  

🌜 Tiềm năng ẩn dòng 2

- chưa có

❤️ Trang bị linh thú♥️

- 3 món lever 75 + 15
- 2 món lever 70 + 15 

♥️Thuộc tính lan ♥️

- 7 món băng lan 0.3 %

🤗🤗🤗 Bạn xem thêm hình nhé. Mình bổ sung hình ảnh để các bạn xem rõ nhất nhé.